Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Świąteczny koncert "Swojaków"

We wtorek 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - w Domu Kultury w Raszkowie odbył się spektakl "Tanecznym krokiem przez WielkoPOLSKĘ". Przed tłumnie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" wraz z towarzyszącą mu kapelą i kapelą dudziarską a także gościnnie Zespół Tańca Ludowego "Głogowianie". W programie znalazły się tańce i piosenki ludowe z Wielkopolski i innych regionów naszego kraju: polonez, krakowiak, kujawiak, taniec opoczyński oraz wiązanki tańców lubelskich, rzeszowskich, kaszubskich i sądeckich. Wśród gości znaleźli się radni Rady Gminy i Miasta Raszków z przewodniczącym Andrzejem Matybą oraz radne Rady Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc i Maria Tomaszewska. Spektakl prowadził Karol Marszał.

Koncert wpisywał się w realizację projektu Podtrzymujemy i upowszechniamy folklor Wielkopolski”, współfinansowanego przez Unię Europejską - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 - wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów. W ramach tego projektu zakupione zostały stroje z regionu Wielkopolski Zachodniej dla grupy dziecięcej "Swojaków" oraz stroje biskupiańskie dla kapeli towarzyszącej Zespołowi oraz kapeli dudziarskiej, która dzięki środkom unijnym może kontynuować swoją działalność.

Zapraszamy do galerii


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,