Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Akademia Trzeciego Wieku "na kółkach"
Już po raz czwarty organizować będziemy wyjazdowy projekt edukacyjny dla seniorów z naszych wsi. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 38 712,60 zł. na cykl wyjazdów tematycznych pod hasłem Wiejska Akademia Trzeciego Wieku "na kółkach". W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 ogłoszonego  przez Komisję Europejską (która w połowie finansuje projekt), Ministerstwo ogłosiło krajowy nabór wniosków, w którym z 386 złożonych ofert wybrano 60  - nasza znalazła się na znakomitym 5 miejscu. Projekt trwać będzie od marca do października, jego program jest następujący:

1)       Poznajemy tajniki dziennikarstwa i komunikacji społecznej: Telewizja Polska, Muzeum Sztuki Radiowej, Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz Teatr Polski we Wrocławiu (marzec)

2)       Poznajemy etnologię: Muzeum Wsi Opolskiej, Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (kwiecień);

3)       Poznajemy ciekawostki z botaniki: Arboretum w Kórniku, Wielkopolski Park Narodowy, Palmiarnia Poznańska, kino trójwymiarowe (maj);

4)       Poznajemy tajniki polityki: Sejm RP, Pałac Prezydencki oraz przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie (czerwiec);

5)       Poznajemy ciekawostki z zakresu transportu: przejazd kolejką wąskotorową, Muzeum Transportu i Muzeum Motoryzacji w Poznaniu, Muzeum Kolejnictwa w Wolsztynie (lipiec);

6)       Poznajemy tajniki archeologii: Muzea Archeologiczne w Poznaniu i Biskupinie (sierpnień);

7)       Poznajemy ciekawostki historii sztuki: Zamek w Gołuchowie, Pałac w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu (wrzesień);

8)       Poznajemy różne religie: Muzeum Braci Czeskich w Zelowie, Centrum Kultury i Historii Żydów w Łodzi, Teatr Wielki w Łodzi (październik);

9)         Poznajemy ciekawostki górnictwa: Kopalnia „Guido” w Zabrzu i Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach (listopad).

Wyjazdy będą całodniowe, z biletami, przewodnikami, ubezpieczeniem i obiadem. W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące. W projekcie uczestniczyć może 45 osób powyżej 60 roku życia. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej liczby osób w tym wieku, w wyjazdach będą mogły uczestniczyć osoby powyżej 55 roku życia (pierwszeństwo mają najstarsi). Zgodnie z umową z Ministerstwem w wyjazdach uczestniczyć będą też 3 osoby młodsze, celem obsługi zadania. Zgłoszenia przyjmowane będą podczas zebrania Stowarzyszenia w dniu 20 stycznia w świetlicy, a później do końca stycznia przyjmuje je Karol Marszał. Chętne osoby powyżej 55 roku życia mogą wpisywać się telefonicznie na listę rezerwową.

Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,