Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Bliżej kultury ludowej
W sobotę 24 kwietnia seniorzy z naszych miejscowości zgłębiali tematykę śląskiej kultury ludowej. Tego dnia odbył się drugi wyjazd w ramach projektu "Wiejska akademia trzeciego wieku na kółkach", tym razem poświęcony etnologii. Pięćdziesiąt starszych osób udało się na na Górny Śląsk, by poznawać przejawy materialnej oraz duchowej kultury ludowej tego regionu.
Zajęcia rozpoczęły się od odwiedzin w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Seniorzy obejrzeli tam obiekty architektury wiejskiej ilustrujące warunki życia ludności od XVIII do początków XX wieku: budynki mieszkalne, stodoły, spichlerze, a także młyny i wiatraki, kuźnię, kościół, karczmę i szkołę. Zapoznali się również z kolekcją muzealiów z zakresu kultury materialnej, obejmującą przedmioty z dziedziny gospodarki rolniczej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców wsi opolskiej.
W Koszęcinie koło Lublińca studenci odwiedzili siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" a jednocześnie Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej. Wzięli tam udział w warsztatach wokalnych, podczas których pod okiem jednej z instruktorek Zespołu nauczyli się kilku śląskich piosenek. Zwiedzili także miejscowy Zamek oraz Muzeum - Izbę Pamięci Zespołu "Śląsk". Ostatnim punktem programu był udział w koncercie "A to Polska właśnie", który został wykonany przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Zapraszamy do galerii.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,