Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Dożynki wiejskie
W niedzielę 23 sierpnia odbyło się tegoroczne Święto Plonów mieszkańców naszych wsi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, gdzie ks. proboszcz Rafał Kryś poświęcił wieniec dożynkowy oraz tradycyjny bochen chleba, który po Mszy został podzielony i rozdany wiernym. Po nabożeństwie młodzież w strojach wielkopolskich wyjechała pięknie przybranymi bryczkami konnymi na przejażdżkę po obu miejscowościach, by wraz ze starostami dożynek - Donatą Krampilc z Moszczanki oraz Andrzejem Piekiełkiem ze Skrzebowej - zachęcać mieszkańców do udziału w Święcie.
Po południu w tradycyjny sposób rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory i odebrali dożynkowe wieńce. Dożynki odbyły się pod wielkim namiotem na terenie boisk sportowych w Skrzebowej. Część artystyczną zorganizowały dzieci i młodzież z Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy", którzy pokazali efekty swej dwuletniej pracy pod kierunkiem Jolanty Marszał. Grupa młodsza zatańczyła krakowiaka, klepanego i wiązankę tańców śląskich a grupa starsza poprowadziła tradycyjny korowód dożynkowy oraz pokazała poloneza, krakowiaka i tańce wielkopolskie. Z największym aplauzem ze strony publiczności spotkał się jednak premierowy pokaz suity tańców lubelskich, wykonany w nowym komplecie regionalnych strojów, zakupionych ze środków WEKO Polska Sp. z o.o. oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Prowadzącym oficjalną część Święta Plonów był Andrzej Jarmuszczak. Po niej rozpoczęła się zabawa taneczna do której przygrywał zespół Nocny Ekspress.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Andrzej Matyba, radna powiatu ostrowskiego Maria Tomaszewska, radny  Rady Gminy i Miasta Karol Marszał oraz sołtysi Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał.  Organizatorami dożynek były organizacje społeczne działające w obu miejscowościach: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straża Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy i Kółka Rolnicze.


Zapraszamy do galerii.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,