Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Druga część warsztatów

W weekend 20-21 kwietnia w świetlicy w Moszczance odbyła się druga część zajęć ze śpiewu białego, prowadzonych przez Barbarę Wilińską z Poznania. Uczestniczyli w niej członkowie grupy młodzieżowej Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy".

W sumie na warsztaty, których pierwsza część odbyła się 9 marca, złożyło się 20 godzin zajęć. W ich programie znalazły się: rozgrzewanie i relaksowanie głosu; ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i emisyjne; uruchamianie i ćwiczenie oddychania przeponowo-żebrowego; nauka wydobywania pełnych mocy, energetycznych i nośnych dżwięków (śpiew biały) oraz nauka tradycyjnych pieśni wielkopolskich.

Biały śpiew to specyficzny rodzaj śpiewu, zwany także śpiewokrzykiem, typowy dla muzyki ludowej. Kładzie szczególny nacisk na natężenie dźwięku i przenikliwość. Przy nauce, podobnie jak przy śpiewie klasycznym, dąży się do maksymalnego wykorzystania naturalnych rezonatorów ciała, takich jak cząstki krtaniowe, niektóre kości oraz jamy powietrzne w obrębie głowy i gardła. Tzw. "jasność" i natężenie głosu jest tu nadrzędna względem starannej kontroli nad barwą i artykulacją. Wynika to z ludowego charakteru techniki, nauczanej najczęściej amatorsko i odpowiadającej potrzebom wykonawstwa w sytuacjach typowych dla życia wsi (otwarte przestrzenie bądź zatłoczone i gwarne pomieszczenia).

Projekt pod nazwą "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo - warsztaty dla dzieci i młodzieży" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów. W ramach projektu odbywa się też nauka gry na ludowych instrumentach muzycznych a członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" poznali nowe układy taneczne: rzeszowskie oraz z Beskidu Żywieckiego.


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,