Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Dwa zebrania wiejskie

W środę 6 kwietnia w świetlicy w Moszczance odbyły się doroczne zebrania wiejskie mieszkańców naszych wsi. W zebraniu mieszkańców Moszczanki uczestniczyło 20 osób, po nim odbyło się zebranie mieszkańców Skrzebowej w którym udział wzięło 17 osób. Gośćmi obu spotkań byli burmistrz Jacek Bartczak, radna powiatowa Katarzyna Spiżak i radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał. Sprawozdania z działalności rad sołeckich w roku 2016 złożyli sołtysi Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał. Burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Znacząca część zebrania poświęcona została tematowi dróg powiatowych, w szczególności potrzebie dalszego remontu drogi powiatowej Raszków - Pleszew, przebiegającej przez Moszczankę i część Skrzebowej. O swej działalności mówili także radna Katarzyna Spiżak oraz radny Karol Marszał. Głos zabrał także dzielnicowy Damian Solecki, który zwrócił uwagę na aktualne zagrożenia pojawiające się na naszym terenie (telefon kontaktowy do dzielnicowego: 786 936 408).

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, November 28, 2021 , Login,