Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Dzień Kobiet
Jak przed laty także i w tym roku 8 marca mieszkanki Moszczanki i Skrzebowej zebrały się w Domu Strażaka na Dniu Kobiet, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Moszcznka-Skrzebowa.
Blisko sześćdziesiąt pań spotkało się przy słodko zastawionych stołach. Wszystkich powitała przewodnicząca KGW Irena Jarmuszczak, która przedstawiła działalność organizacji w roku 2007. Pojawili się też goście z życzeniami: ks. proboszcz Rafał Kryś, radny Karol Marszał oraz delegacje Rad Sołeckich Moszczanki i Skrzebowej, Kółka Rolniczego ze  Skrzebowej, Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie obdarowane zostały słodyczami i kwiatami, wzniesiono też okolicznościowy toast.
W części artystycznej znalazły się polonez i krakowiak zaprezentowane przez młodzież uczącą się tańców ludowych w Domu Strażaka. Uroczystość odwiedził też sołtys Kierdziołek z Chlapkowic.


Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,