Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Goście z Poznania

W dn. 5 i 7 maja nasze miejscowości odwiedzili studenci z Poznania, prowadzący badania na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pracy z pamięcią lokalną. W ramach międzynarodowego projektu Acquiring key competences trough local memories in non-formal adult learning w 30 miejscowościach w całej Polsce próbują oni odnaleźć i opisać takie przedsięwzięcia i inicjatywy, które można zaliczyć w poczet tzw. „dobrych praktyk”, w których po pierwsze: występuje aspekt edukacyjny - ludzie dorośli uczą się czegoś (przy czym ta nauka jest rozumiana bardzo szeroko np. dotyczy zdobywania praktycznej wiedzy o przygotowywaniu przedstawień, czy też uczenia się dbania o krajobraz kulturowy); po drugie, mamy do czynienia z pracą nad pamięcią lokalną - chodzi o to, żeby pokazać w jaki sposób pamięć indywidualna jest przekształcania w pamięć zbiorowości lokalnych. Projekt ma charakter międzynarodowy - jego twórcami są Hiszpanie, zaś koordynatorem z ramienia Polski jest prof. dr hab. Katarzyna Marciniak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Młodzi badacze odwiedzili obiekty kulturowe na terenie naszych miejscowości, przeszli się questem oraz nabyli lokalne publikacje.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,