Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Jasełka z tańcami
W niedzielne popołudnie 4 stycznia w Domu Strażaka odbyła się prezentacja jasełek połączonych z tańcami ludowymi w wykonaniu naszego zespołu tańca ludowego. Było to jednocześnie podsumowanie dwóch projektów realizowanych w drugiej połowie 2008 roku przez nasze Stowarzyszenie. Na występ przybyli przede wszystkim rodzice tancerzy ale także i inni mieszkańcy Moszczanki, Skrzebowej i okolicznych miejscowości. 
Pierwszym podsumowywanym projektem były "Zajęcia taneczno-teatralne dla małych mieszkańców naszych wsi" zorganizowane w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Projekt skierowany był do dzieci młodszych, biorących udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej oraz zajęciach tanecznych - jego efektem było wystawienie jasełek przeplatanych tańcami ludowymi. Dzieci zaprezentowały też nowe stroje krakowskie, które będą wykorzystywane w przyszłości podczas innych występów tanecznych. Zajęcia przygotowane zostały pod kierownictwem pań: Ewy Wojtczak, Eweliny Marszał i Jolanty Marszał.
Drugi podsumowany projekt dotyczył rozwoju działalności całego zespołu tanecznego, dla którego w ostatnich miesiącach zakupionych zostało 16 kompletów wielkopolskich strojów ludowych. Projekt pod nazwą "Zatańczmy razem... Na ludowo!" otrzymał wsparcie finansowe od Wojewody Wielkopolskiego. Podczas występu młodzież zaprezentowała  wiązankę tańców wielkopolskich w pięknych nowych strojach - program przygotowany został przez Jolantę Marszał.
Po występach odbyła się jeszcze multimedialna prezentacja zdjęć z całorocznej działalności zespołu - ponad 450 fotografii ukazywało wszystkie występy, wyjazdy i kolonie, w których uczestniczyli młodzi tancerze.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,