Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

KGW po wyborach

W środę 26 czerwca w Domu Strażaka w Moszczance odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KGW Moszczanka-Skrzebowa. Przewodnicząca Sławomira Krakowska przywitała przybyłych gości i przedstawiła paniom sprawozdanie z czterech lat swojej działalności. Sprawozdanie finansowe  przygotowała Barbara Dera - skarbnik KGW. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowych władz KGW: przewodniczącą została Marzanna Kulas, zastępcą przewodniczącej Irena Jarmuszczak, sekretarzem Wioletta Musiał, skarbnikiem pozostała Barbara Dera, członkiem zarządu Regina Marszał. W skład komisji rewizyjnej weszły: przewodnicząca Stanisława Puc oraz Sławomira Krakowska i Dorota Szczepaniak. Członkiem wspierającym Koła została Małgorzata Ławińska. 

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,