Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Kolejne zabytki odnowione

W  roku 2017 Parafia Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej przeprowadziła konserwację i renowację zabytkowej chrzcielnicy i feretronu z obrazami Zaślubin N.M.P i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Stan zachowania chrzcielnicy i feretronu, ich duża wartość historyczna i artystyczna uzasadniały podjęcie tego zadania. Generalnym założeniem było zatrzymanie procesu degradacji elementów drewnianych i wzmocnienie strukturalne obiektów i przywrócenie im pierwotnego wyglądu.

Prace konserwatorskie i restauracyjne były prowadzone od lipca do listopada 2017 roku, w pracowni konserwacji zabytków Moniki Rzegocińskiej-Wiącek i Marka Wiącek w Ostrowie Wielkopolskim. Koszt całkowity tych prac wyniósł 31 610 zł. Zadanie to było możliwe dzięki dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 30 000 zł.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,