Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Komisja z Poznania

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. W czwartek 12 września odwiedziła nas komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, by obejrzeć prezentację działań naszej organizacji na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Prezes Karol Marszał przedstawił działalność Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz konserwacji zabytków na naszym terenie. Projekt nazwany "Domek Loretański - zapomniana perełka południowej Wielkopolski" obejmował wszystkie działania z ostatnich kilku lat związane z kaplicą loretańską i odnową zabytkowych pomników na cmentarzu. Tak więc przedstawione zostały informacje dotyczące badań georadarowych, konserwacji ruin kaplicy i pomników na cmentarzu, wydania publikacji okolicznościowych, sztuki teatralnej "Jak budowano kościół w Skrzebowej" i wreszcie questu "Tajemne ruiny i podziemne przejście" wraz z pocztówkami i tablicami informacyjnymi. Po wprowadzeniu w świetlicy komisja odbyła wizję lokalną, odwiedzając wszystkie omawiane miejsca.
Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,