Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Konkurs historyczny

W czwartek 29 maja nasze Stowarzyszenie było organizatorem Konkursu Wiedzy Historycznej o Ziemi Raszkowskiej, który patronatem honorowym objął Jacek Bartczak - Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. W świetlicy wiejskiej w Moszczance pojawiło się 19 uczniów szkół podstawowych w Bieganinie, Ligocie, Radłowie i Raszkowie, którzy odpowiadali na pytania dotyczące historii naszej "małej ojczyzny". Celami, które przyświecały idei organizacji pierwszej edycji tego konkursu, były: kształtowanie świadomości historycznej, poszerzenie zainteresowania przeszłością naszego regionu oraz promowanie uzdolnionych uczniów. Autorką pytań była Aneta Franc, w komisji konkursowej zasiadała także Urszula Mróz. Uczestników konkursu obowiązywała znajomość wiedzy historycznej o ziemi raszkowskiej w oparciu o fragmenty  książki: "Raszków na przestrzeni wieków"  pod red. Jacka Bartczaka i Gerarda Kucharskiego.

Konkurs miał formę pisemną - uczniowie rozwiązywali test, składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Zwycięzczynią została Julia Michalak ze Szkoły Podstawowej w Radłowie, która zdobyła 23 punkty na 24 możliwe. Na drugim miejscu uplasowała się Marta Jankowska ze Szkoły Podstawowej w Ligocie (22 punkty). Wreszcie trzecie miejsce zajęły ex equo Zuzanna Ławniczak ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie oraz Martyna Mróz ze Szkoły Podstawowej w Radłowie (21 punktów). Wszystkie laureatki otrzymały w nagrodę albumy "Dawny powiat odolanowski na starych pocztówkach", ufundowane i wręczone przez burmistrza Jacka Bartczaka. Każdy z uczestników otrzymał także książeczkę "Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa", ufundowaną przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,