Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Konserwacja zabytkowych ruin

W kwietniu kontynuowany był proces konserwacji ruin kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. Prace, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadziła firma Jana Macieja Piękniewskiego - konserwatora zabytków z Torunia. Jak wiemy, obiekt pochodzący z XVII wieku zachowany jest w złym stanie. Od kilkuset lat jest ruiną pozbawioną zadaszenia. Ściana wschodnia i północna zachowane są do wysokości około 7 metrów, pozostałe części tylko w przyziemiu. Na powierzchni ścian zewnętrznych jak i we wnętrzu zachowane są szczątkowo pierwotne tynki z dekoracją na narożach oraz wokół otworów okiennych. Największym zagrożeniem dla stanu zachowania jest naturalna erozja spowodowana czynnikami atmosferycznymi, szczególnie zamarzanie wód opadowych w okresie zimowym, co powoduje stopniowe niszczenie korony murów.

Poprzez specjalistyczne prace rewaloryzacyjne zabezpieczane są przed dalszą degradacją zachowane historyczne detale. Ze względu na ograniczone środki wykonywane są tylko najpilniejsze prace na najbardziej wartościowych, a jednocześnie zdegradowanych fragmentach obiektu. W tym roku zakres prac ograniczony został do około 25 metrów kwadratowych (w ubiegłym roku prace prowadzone były na ok. 60 metrach kwadratowych). Koszt wykonanych prac wynosi ok. 8 000 zł. i pochodzi ze środków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.

Zakres prac na rok 2014

Efekt prac można zobaczyć odwiedzając obiekt w dowolnym momencie bądź podczas imprez organizowanych przy ruinach kaplicy - najbliższą będzie spektakl plenerowy pt. "Do Twej dążym kaplicy", który odbędzie się w sobotę 31 maja - początek o godz. 20.00. Zapraszamy!

Zdjęcia: Maciej Piękniewski

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,