Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Mamy status OPP
Po ponad dwumiesięcznych staraniach nasze Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16 kwietnia rozpoczęliśmy procedurę, na którą złożyły się przede wszystkim odpowiednia zmiana Statutu a także konieczność zgromadzenia szeregu dokumentów, potwierdzających spełnianie przez nas wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto nasza organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania i kontroli w organizacji. Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2009 r. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu dokonał wpisu do danych naszego Stowarzyszenia cechy organizacji pożytku publicznego.
Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji 1% podatku dochodowego. Może go przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,