Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Mieszkańcy Moszczanki podsumowali rok

W środę 30 kwietnia odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców Moszczanki, w którym uczestniczyło 15 osób oraz zaproszeni goście: wicestarosta Tomasz Ławniczak, burmistrz Jacek Bartczak, radne powiatowe Aneta Franc i Maria Tomaszewska oraz radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2013. Korzystając z obecności wicestarosty ostrowskiego Tomasza Ławniczaka znacząca część zebrania poświęcona została tematowi dróg powiatowych, w szczególności potrzebie remontu drogi powiatowej Raszków - Pleszew, przebiegającej przez Moszczankę. W dalszej kolejności burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Wśród tematów jakie poruszono, znalazły się przede wszystkim inwestycje i remonty przeprowadzone w ubiegłym roku przez Gminę oraz planowane w przyszłości.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,