Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Mieszkańcy Skrzebowej podsumowali rok

W środę 3 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Skrzebowa, podsumowujące rok 2013. W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy w Moszczance uczestniczyło 15 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości znaleśli się: burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak oraz radne Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc i Maria Tomaszewska.
Sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2013. Zwrócił w nim uwagę na najważniejsze wydarzenia oraz inwestycje na terenie miejscowości (przede wszystkim kolejny etap remontu świetlicy) oraz na dobrą współpracę z władzami gminy. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, który skupił się przede wszystkim na inwestycjach planowanych w roku 2014 na terenie wsi Skrzebowa i Moszczanka. O swej działalności mówiły także radne powiatowe oraz radny Karol Marszał. Zgromadzeni mieszkańcy wsi mieli też okazję do zadawania pytań, które skierowane były przede wszystkim do burmistrza Jacka Bartczaka. Poruszano m.in. kwestie remontu dróg oraz czyszczenia koryta Ołoboku.


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,