Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Msza św. pszczelarzy
W niedzielę 5 grudnia w kościele w Skrzebowej pszczelarze czcili swego patrona św. Ambrożego. Podczas Mszy św. o godz. 11 w świątyni zebrali się pszczelarze z gmin Raszków i Ostrów Wielkopolski, zrzeszeni w Kole Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Biniewie. Miłośnicy pszczół wzięli czynny udział w oprawie Mszy św., jeden z nich - Stefan Stefański z Moszczanki - przedstawił też postać ks. Jana Dzierżonia, nazywanego "ojcem współczesnego pszczelarstwa". Do dwóch jego najbardziej fundamentalnych osiągnięć należy zaliczyć: odkrycie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową oraz odkrycie partogenezy. Jan Dzierżoń zrewolucjonizował pszczelarstwo, znacznie zwiększając produkcję miodu zyskał światową sławę.
Ks. Rafał Kryś podczas kazania skupił się w dużej mierze na postaci św. Ambrożego. Znana jest legenda, że po narodzinach Ambrożego, w jego kołysce osiadł rój pszczół (według innej, rój usiadł na ustach dziecka). Przerażone piastunki usiłowały rój odpędzić, na co nie zgodził się ojciec Ambrożego. Miał nawet powiedzieć: "Jeśli niemowlę żyć będzie, będzie kimś wielkim". Na szczęście młody Ambroży przeżył. Dzięki legendzie oraz propagowaniu w swych przemówieniach przykładów pochodzących z życia rodziny pszczelej, Ambroży został patronem pszczelarzy.Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,