Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nabór do akademii

W tym roku realizujemy drugą część dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) w wysokości 35 000,00 zł. na organizację wyjazdów tematycznych dla osób w wieku 55 lat i więcej pod nazwą: Wiejska Objazdowa Akademia dla seniora i juniora. Nasz wniosek zgłoszony został w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej, w związku z tym w wyjazdach mogą uczestniczyć seniorzy (około 45) wraz z wnukami (około 20).

W roku 2013 przewidzianych jest 7 wyjazdów edukacyjnych:

1)   Zajęcia z regionalistyki: Muzea Regionalne w Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu a także udział w koncercie Filharmonii Kaliskiej (sobota 23 marca, wyjazd o godz. 8.00);

2)  Zajęcia z literaturoznawstwa: Muzeum Regionalne im. Wł. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Pałac w Radziejowicach, Muzeum Książki Artystycznej, udział w sztuce jednego z łódzkich teatrów (kwiecień);

3)  Zajęcia z botaniki: Arboretum w Wojsławicach, Muzeum Ślężańskie, Palmiarnia w Wałbrzychu (maj);

4) Zajęcia ze sztuki sakralnej: opactwo cystersów w Henrykowie, opactwo cysterskie w Krzeszowie (czerwiec);

5) Zajęcia z geologii: Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miedzi w Legnicy, Kopalnia Złota "Aurelia" w Złotoryi (lipiec);

6) Zajęcia z górnictwa: Muzeum Okręgowe w Koninie, Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie, Elektrownia Pątnów - Adamów – Konin (sierpień);

7) Zajęcia z wojskowości: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu (wrzesień).


Wyjazdy będą całodniowe, z biletami, przewodnikami, ubezpieczeniem i obiadem. Odbywać się będą w miarę możliwości w dni wolne od nauki szkolnej (z racji udziału wnuków - uczniów). Każdy uczestnik (zarówno senior jak i junior) za udział w projekcie dopłacić musi jednorazowo 140 zł

W projekcie uczestniczyć może 45 osób powyżej 55 roku życia. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej liczby osób w tym wieku, w wyjazdach będą mogły uczestniczyć osoby powyżej 50 roku życia (pierwszeństwo mają najstarsi). Dodatkowo seniorzy mogą zapisać na wyjazdy własne wnuki w wieku 10-18 lat (około 20 osób – liczy się kolejność zgłoszeń, jeden senior może zapisać jednego wnuka). Wnuki pozostawać będą podczas wyjazdów pod opieką dziadków i babć. Wnuki nie muszą być z naszych miejscowości.

Zgłoszenia do końca lutego przyjmuje Arleta Maciak, Skrzebowa 17, tel. 062 734 30 35, zgłoszenie jest ważne dla osób powyżej 55 roku życia oraz wnuków razem z wpłatą 140 zł. od osoby oraz podaniem adresu, nr PESEL i numeru telefonu. Chętne osoby powyżej 50 roku życia mogą wpisywać się telefonicznie bądź osobiście na listę rezerwową, nie dokonując na razie wpłat.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,