Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nagroda za działania prokulturowe
Projekt naszego Stowarzyszenia pn. "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" został wyróżniony przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nagrodę z rąk wicemarszałek Marzeny Wodzińskiej odebrała w Poznaniu 23 listopada wiceprezes Stowarzyszenia Irena Jarmuszczak. Działania projektowe obejmowały ogólnopolski konkurs fotograficzny poświęcony dzwonnicom loretańskim, koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej, stworzenie questu rowerowego i organizację rajdu pieszo-rowerowego poświęconego zabytkom na terenie Skrzebowej i Moszczanki, organizację wizyt studyjnych poświęconych kaplicom i dzwonnicom loretańskim i wreszcie wydanie publikacji podsumowującej cały projekt. Wyróżnienie związane jest z nagrodą finansową w wysokości 7 000 zł., która przeznaczona zostanie na renowację zabytkowych ruin domku loretańskiego w Skrzebowej.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,