Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

"Nasze Loreto" - pierwsza wizyta studyjna

Głogów i Żagań były celem pierwszego wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich". W wyjeździe udział wzięło ponad pięćdziesięciu mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i Bieganina. Celem wyjazdu było poznanie dwóch pierwszych obiektów wchodzących w skład nowopowstałego szlaku.

W Głogowie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią fary czyli kościoła św. Mikołaja, który odegrał bardzo istotną rolę w dziejach miasta na przestrzeni stuleci. Kościół wybudowano jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku, jako romańską bazylikę. Wielokrotnie ulegał zniszczeniu i przebudowaniu, był świadkiem tarć religijnych - należał zarówno do katolików jak i protestantów. Po 1677 roku powstał w jego wnętrzu domek loretański, na wzór Domku Świętej Rodziny z włoskiego Loreto. II wojna światowa przyniosła największe zniszczenie kościoła - do dnia dzisiejszego fara stoi w ruinie. Domek loretański także nie jest w najlepszym stanie, jednak jako jedyna część kościoła jest on zadaszony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. W Żaganiu w roku 1769 przy wspaniałym barokowym pałacu zbudowano  kaplicę zamkową Matki Boskiej z Loreto. Do dzisiejszych czasów niestety kaplica nie przetrwała. Nieopodal pałacu, na terenie dawnego kompleksu szpitalnego św. Doroty istnieje nadal kaplica (nazywana błędnie domkiem loretańskim), wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIX stulecia dla wyznawców wszystkich religii. Budowla pozbawiona jest symboli religijnych, w ścianę wschodnią w jej wnętrzu wypełniono wulkaniczną magmą i muszlami. Niestety nieużytkowany obiekt ulega postępującej degradacji. Przy okazji wizyt w kaplicach grupa odwiedziła też ruiny sukiennic, wieżę ratuszową i zamek w Głogowie, pałac w Żaganiu oraz Park Mużakowski.

Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra". Więcej informacji na temat projektu na stronie www.loreto.osw.pl

 

 Zapraszamy do galerii

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,