Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nowa dotacja
Nasze Stowarzyszenie otrzymało kolejną dotację - tym razem od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. pn. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" otrzymamy 5 873,00 zł. na realizację projektu pt. "Zajęcia taneczno-teatralne dla małych mieszkańców naszych wsi".
Projekt skierowany jest do dzieci młodszych, biorących udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej oraz zajęciach tanecznych w Moszczance. W listopadzie i grudniu zostaną dla nich zorganizowane zajęcia taneczno-teatralne, których efektem będzie wystawienie w okresie świątecznym jasełek połączonych z tańcami ludowymi. Dla dzieci zakupione zostaną także nowe stroje, które będą wykorzystywane w przyszłości podczas innych występów tanecznych. Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się także wyjazd do Teatru Lalki. W zajęciach uczestniczyć będzie grupa około 30 osób.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,