Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nowe władze Kółka Rolniczego
W środę 18 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego w Skrzebowej. Dotychczasowy prezes Waldemar Pawłowski przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w mijającej kadencji zarządu. W dalszej kolejności odbyły się wybory nowego zarządu. W jego skład weszli:
Leszek Skrzypniak - prezes
Ryszard Janosik - zastępca prezesa
Wojciech Ostojski - sekretarz
Mariusz Lis - skarbnik
Stanisław Maciak - członek
Rafał Wojciechowski - członek.
Wybrano także nową Komisję Rewizyjną:
Hieronim Stefański - przewodniczący
Zenon Sójka - członek
Tadeusz Marszał - członek.
Nowo wybranym władzom życzymy wielu sukcesów w działalności!
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,