Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nowe władze OSP
W piątek 22 stycznia odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Moszczanka-Skrzebowa. Uczestniczyło w nim 35 członków organizacji oraz zaproszeni goście: Andrzej Frąszczak - prezes zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Raszkowie, Andrzej Morta - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Karol Marszał - radny gminy i miasta Raszków oraz sołtysi Moszczanki i Skrzebowej: Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał.
Spotkanie prowadził Karol Marszał. Na początku prezes Zbigniew Kmiecik przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2015, następnie sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Maciej Smoliński. Daniel Stefański w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskował o zatwierdzenie sprawozdań, co zostało uczynione. Po sprawozdaniach i krótkiej dyskusji odbyły się wybory nowych władz na pięcioletnią kadencję. W skład zarządu weszli:
- Prezes: Marcin Molka,
- Wiceprezes: Stanisław Maciak,
- Naczelnik: Mateusz Maciak,
- Zastępca naczelnika: Michał Maciak,
- Skarbnik: Maciej Smoliński,
- Sekretarz: Robert Błocisz,
- Gospodarz: Damian Słomiany,
- Członkowie: Szymon Molka i Dawid Wojciechowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zbigniew Kmiecik (przewodniczący) oraz Jan Stefański i Daniel Stefański.
Delegatami na zjazd Oddziału Gminnego OSP zostali Mateusz Maciak, Maciej Smoliński i Michał Maciak, natomiast przedstawicielem do Zarządu Gminnego Marcin Molka.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,