Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

OSP podsumowała 2019 rok

W piątek 31 stycznia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 25 członków jednostki a także członek Zarządu Gminnego OSP Marian Danielewicz.
Zebranie otworzył prezes Marcin Molka, który w sprawozdaniu podsumował działalność za roku 2019. Następnie sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński oraz naczelnik Mateusz Maciak, który omówił zdarzenia, w jakich czynny udział brała jednostka (8 akcji ratowniczych) oraz pozostałe przejawy aktywności, m.in. zabezpieczanie imprez gminnych i lokalnych. Po sprawozdaniach przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kmiecik przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co nastąpiło.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,