Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Objazdowa akademia trzeciego wieku
Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 25 850 zł. na organizację wyjazdów tematycznych dla osób w wieku 60 lat i więcej. Projekt pod tytułem: Wiejska objazdowa Akademia Trzeciego Wieku trwać będzie od lipca do grudnia, jego program jest następujący:
1)       Poznajemy zoologię i botanikę: Wrocław – Ogród Zoologiczny, Ogród Japoński, Ogród Botaniczny  3  lipca
2)       Poznajemy ciekawostki architektury Wielkopolski: „Szlak drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka” (16 lipca)
3)       Poznajemy różne religie: Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, świątynie różnych wyznań w Legnicy (12 sierpnia)
4)       Poznajemy ciekawostki dotyczące rolnictwa i leśnictwa: Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie  (koniec sierpnia)
5)       Poznajemy literaturę polską: Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, zwiedzanie Kalisza, udział w sztuce teatralnej w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (wrzesień)
6)       Poznajemy tajniki muzyki: Pracownia Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, udział w koncercie Filharmonii Poznańskiej (październik).
7)       Poznajemy historię XX wieku - pozostałości Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Muzeum Regionalne w Międzyrzeczu, zespół pocysterski w Gościkowie-Paradyżu (listopad).
8)       Poznajemy historię przemysłu - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Kopalnia Soli w Kłodawie (grudzień).

Wyjazdy będą całodniowe, z biletami, przewodnikami, ubezpieczeniem i obiadem. W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące, podczas którego każdy z uczestników otrzyma jeszcze pamiątkę-niespodziankę z całości projektu.  Każdy uczestnik za udział w całym projekcie dopłacić musi jednorazowo tylko 80 zł. (ogółem koszt od osoby wynosi 630 zł, jednak nasze Stowarzyszenie pokrywa resztę kosztów – 550 zł).
W projekcie uczestniczyć może 45 osób powyżej 60 roku życia. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej liczby osób w tym wieku, w wyjazdach będą mogły uczestniczyć osoby powyżej 55 roku życia (pierwszeństwo mają najstarsi).
Zgłoszenia przyjmuje Regina Marszał, Skrzebowa 43, tel. 062 734 38 78, zgłoszenie jest ważne dla osób powyżej 60 roku życia razem z wpłatą 80 zł. oraz podaniem adresu, nr PESEL i numeru telefonu. Chętne osoby powyżej 55 roku życia mogą wpisywać się telefonicznie na listę rezerwową, nie dokonując na razie wpłat (jeśli będą miejsca, to poinformujemy o tym telefonicznie).

 

Liczba miejsc jest ograniczona, tak więc liczy się kolejność zgłoszeń. Wyjazdy dotyczą wyłącznie osób z Moszczanki i Skrzebowej, prosimy nie wpisywać osób spoza tych miejscowości (jest to warunek zapisany w umowie z Ministerstwem). Prosimy też o wpisywanie się wyłącznie osób zainteresowanych wyjazdem – w późniejszym czasie nie będzie można zamienić się prawem do wyjazdu z córką, synem, żoną, mężem itp.

Pierwszy wyjazd - do Wrocławia - odbędzie się w piątek 3 lipca. Ruszamy o godz. 7 rano.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,