Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Obrączkowanie łabędzi
Członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaobrączkowali 5 łabędzi niemych gniazdujących w Moszczance na gliniankach. W niedzielę 22 sierpnia 17 osób - członków i sympatyków Południowowielkopolskiej Grupy OTOP - uczyniło to w ramach wyprawy na obserwację przyrody stawów wiejskich w gminach Raszków i Nowe Skalmierzyce. Przyrodnicy odwiedzili kolejno: glinianki w Moszczance w gminie Raszków, a następnie Kotowiecko, Gałązki Wielkie i Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce. Była to okazja do zapoznania się z przyrodą tych miejsc, swoistych ostoi przyrody w krajobrazie rolniczym, miejsc występowania ciekawych roślin, ważek, motyli, płazów i ptaków.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PG OTOP.

Za informację dziękujemy Pawłowi T. Dolacie z Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,