Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Odnowiony nagrobek

Dnia 2 maja na cmentarzu w Skrzebowej dokonano uroczystości odsłonięcia i poświęcenia nagrobka Jana Nepomucena Echausta – ojca ks. Juliana Echausta. Nagrobek pochodzi z 1884 roku, przed renowacją był bardzo zniszczony, jego zdemontowane fragmenty porośnięte były mchem. Po odrestaurowaniu jest ozdobą cmentarza i dowodem na to, że nawet w niewielkiej społeczności można z powodzeniem podejmować inicjatywy renowacji zabytków.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i organizacji społecznych, liczna rzesza parafian, młodzież z Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” oraz rodzina ks. Juliana Echausta z okolic Poznania i Sierakowa. Akt erekcyjny został uroczyście odczytany przez burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka, a następnie wmurowany przez wykonawców pomnika. Poświęcenia odnowionego nagrobka dokonał proboszcz Skrzebowej ks. Rafał Kryś, który wcześniej odprawił w tej intencji Mszę św. Uroczystość prowadziła archiwistka Aneta Franc - pomysłodawczyni akcji.

Renowację sfinansowano ze środków zebranych podczas kwesty na cmentarzu we Wszystkich Świętych ubiegłego roku oraz dzięki wsparciu wielu osób i instytucji, w tym: Burmistrza Raszkowa, Banku Spółdzielczego w Raszkowie, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Koła Gospodyń Wiejskich w Bieganinie, Straży Pożarnej w Bieganinie, Franciszka Pery z Ostrowa Wielkopolskiego oraz rodziny Echaustów.

Warto również wspomnieć, ze ksiądz Julian Echaust był w latach 1864-1867 wikariuszem w Ostrowie Wielkopolskim, przez niespełna 25 lat był proboszczem w Skrzebowej (1867-1891), proboszczem w Ostrowie (1892-1893), a następnie został przeniesiony do Poznania, gdzie pełnił godność kanonika metropolitarnego, oficjała i wikariusza generalnego Archidiecezji Poznańskiej. Jego prochy spoczęły w katedrze poznańskiej. Zasłużył się jako społecznik, redaktor i obrońca polskości w czasach kulturkampfu.Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,