Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Odnowiony nagrobek ks. Stróżyńskiego

Staraniem Koła Historycznego MEMENTO, przy wsparciu parafian oraz darczyńców, odnowiono pomnik ks. Antoniego Stróżyńskiego. Jest to siódmy z odnowionych nagrobków, ale odróżnieniu od pozostałych ten nie miał charakteru zabytkowego. Nagrobek został odnowiony ze względu na fakt, iż ks. A. Stróżyński był kapłanem najdłużej sprawującym funkcję proboszcza w Skrzebowej - aż 40 lat (1938-1978). Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odbyła się w niedzielę 3 września przy udziale parafian po Mszy św. o godz. 11.00. Całość prowadziła przewodnicząca MEMENTO Aneta Franc, która przypomniała kilka faktów z życiorysu księdza Stróżyńskiego. Nagrobek został odsłonięty przez krewnych ks. Stróżyńskiego, akt erekcyjny odczytał Karol Marszał a ks. proboszcz Rafał Kryś dokonał poświęcenia. Zgodnie z tradycją Koło MEMENTO zapaliło znicz i złożyło kwiaty na odnowionym pomniku. Miejmy nadzieje, ze wzorem lat ubiegłych parafianie otoczą opieką odnowione nagrobki, które są nie tylko świadectwem naszej dbałości o zabytki ale przede wszystkim dowodem pamięci o zmarłych.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, November 27, 2021 , Login,