Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Odpust parafialny
W ostatnią niedzielę marca świętowaliśmy odpust parafialny Zwiastowania Pańskiego. Uroczystą sumę odpustową o godz. 12 odprawił proboszcz parafii św. Barbary w Odolanowie ks. Henryk Hołoś (w tej własnie parafii wikariuszem przez cztery lata był ks. Rafał Kryś, nasz proboszcz). W odpuście uczestniczyła duża rzesza parafian, przybyli też księża z dekanatu raszkowskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca, jednak z powodu świąt wielkanocnych w tym roku przeniesiona zsotała na 31 marca. Święto przypomina o przybyciu do Maryi archanioła Gabriela, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu bądź Wielkiej Nocy ma nam uzmysłowić, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.


Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,