Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
O ewangelikach i Żydach
Ósmy już wyjazd Wiejskiej akademii trzeciego wieku "na kółkach" poświęcony był religiom. Grupa seniorów udała się w środę 6 października do Zelowa i Łodzi, by poznań historię i zasady religii ewangelicko-reformowanej oraz judaizmu.
W Zelowie studenci zostali przyjęci przez proboszcza miejscowej parafii ewangelicko-reformowanej, który wygłosił wykład na temat historii Kościoła, reformacji i zasad wiary ewangelicko-reformowanej. Można było także zapoznać się z eksponatami Muzeum - Ośrodka Dokumentacji Braci Czeskich, gdyż Zelów jest miastem założonym przez ten odłam religijny.
W Łodzi przewodnikiem seniorów był Hubert Rogoziński - członek zarządu łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Początek spotkania z judaizmem miał miejsce w jedynej zachowanej przedwojennej synagodze. Tam przedstawiona została historia judaizmu oraz jego główne obyczaje, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków religijnych. Spacer po dawnym getcie pozwolił studentom trzeciego wieku zapoznać się z rozmiarem tragedii całego narodu żydowskiego, ukazanym na przykładzie najdłużej istniejącego na terenach okupowanej Polski getta. Łódzcy Żydzi opuszczali miasto na stacji Łódź Radogoszcz (Radegast) - w miejscu nieczynnego już przystanku kolejowego seniorzy obejrzeli muzeum oraz pomnik upamiętniający martyrologię tej grupy religijnej. Ostatnim etapem spotkania z historią Żydów był największy w Europie cmentarz żydowski, gdzie na 42 hektarach pochowano ponad 230 tysięcy osób, w tym około 45 tysięcy ofiar pogromu w getcie.
Na zakończenie pobytu w Łodzi studenci obejrzeli w Teatrze Wielkim balet "Ziemia obiecana" Graya Veredona, którego głównymi bohaterami byli przedstawiciele trzech narodowości żyjących niegdyś w Łodzi (Polak, Niemiec i Żyd), ale przede wszystkim bezimienni twórcy jego potęgi: tkaczki, farbiarze, łódzcy robotnicy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Zapraszamy do galerii.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,