Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Opłatek u Proboszcza
W czwartek 18 grudnia ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii. Na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Grupy Charytatywnej i Róż Żywego Różańca. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem podsumowano mijający rok - omówiono wszystkie inwestycje poczynione w parafii a także ich koszty. Przedstawione też zostały plany na rok 2009.


Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,