Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Ostatni prozdrowotny wykład

W poniedziałek 9 grudnia odbył się ostatni wykład o tematyce prozdrowotnej. Tym razem prelegentem był lek. med. Michał Suchorski - specjalista psychiatra, a temat, który poruszył, to: "Zaburzenia psychiczne związane z procesem starzenia – zespół otępienny i depresja". Wykładowca przybliżył problemy osób starszych i ich rodzin związane ze skutkami osłabienia pamięci, które mogą wynikać z fizjologicznego procesu starzenia się. Omówione zostały łagodne, w początkowym okresie, zaburzenia poznawcze, które mogą rozwinąć się w pełnoobjawową chorobę Alzheimera a także możliwości leczenia i postępowanie rehabilitacyjne. Przybliżone zostały też formy pomocy rodzinie pacjenta, tak aby jak najdłużej moc cieszyć się wspólnym życiem rodzinnym. Spotkanie miało charakter popularno – naukowy, łącząc elementy wykładu, prelekcji i żywej dyskusji z atrakcyjną formą przekazu wykorzystującą nowoczesne środki multimedialne. Szczególną wartością dla uczestników była możliwość konsultacji własnych spostrzeżeń i trybu życia.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania "Senior na wsi - zdrowy i aktywny kulturalnie", dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.


Zaproszenie

 


 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,