Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

O wodzie we Wrocławiu


Woda była hasłem przewodnim drugiego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pn. "Wiejski objazdowy uniwersytet przyrodniczy". W sobotę 25 września grupa pięćdziesięciu osób pow. 50 roku życia z gmin Raszków, Ostrów Wielkopolski i Krotoszyn udała się do Wrocławia, by poszerzyć swoją wiedzę w dwóch instytucjach naukowych zajmujących się tym tematem.

Najpierw w Muzeum Przyrodniczym uczestnicy wzięli udział w zajęciach pt. „Skąd się biorą powodzie i czy jesteśmy na nie skazani?, które poprowadził dr hab. Jan Kotusz - pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejnym odwiedzonym przez seniorów miejscem było Centrum Wiedzy o Wodzie HYDROPOLIS, gdzie uczestnicy idąc ścieżką ekologiczną poznali m.in. największe współczesne zagrożenia ekologiczne, praktyczne sposoby oszczędzania wody a także poszerzyli wiedzę nt. destrukcyjnego wpływu wycinki lasów w różnych rejonach świata na poszczególne elementy ekosystemów.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach Projektu grantowego pn. „Z natury lubimy się uczyć – rozwój aktywnych społeczności poprzez wydarzenia edukacyjne”, w ramach Zadania pn. „Wiejski objazdowy uniwersytet przyrodniczy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,