Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Poświęcenie odnowionej strażnicy

W niedzielę 15 listopada ks. prob. Rafał Kryś poświęcił odnowioną historyczną strażnicę w Moszczance. Obiekt, który powstał w 1928 r., od lat 70. XX wieku nie pełni już funkcji siedziby miejscowej jednostki OSP - znajdują się w nim zabytkowe pojazdy strażackie. Z okazji 100-lecia Moszczanki strażnica powróciła do swego pierwotnego kształtu, co wymagało skucia części tynków i położenia nowych, piaskowania części murów, murowania szczytów, położenia nowego dachu, orynnowania, położenia nowej posadzki, odrestaurowania okien i wstawienia nowej bramy. Prace te wykonane zostały dzięki środkom finansowym Gminy i Miasta Raszków, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance oraz firmy PHU "Elzbych" z Moszczanki.
Przy okazji poświęcenia odnowionej strażnicy poświęcona została także tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia Moszczanki. Uroczystości te poprzedziła Msza św. w intencji organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach, po której zostały też zapalone znicze pod tablicami pamiątkowymi w kościele, wspominającymi naszych przodków walczących o wolną Polskę. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Jacek Bartczak, sołtysi naszych miejscowości i przedstawiciele organizacji społecznych.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,