Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Po Walnym Zebraniu

We wtorek 3 marca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 52 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic a także goście, m.in. ks. prob. Rafał Kryś. Obradom przewodniczył prezes Karol Marszał a protokołowała Anna Szymankiewicz.

Prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku obrazując niektóre wydarzenia przy pomocy filmów nagranych przez Patryka Stawikowskiego. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i pozytywnej opinii przedstawionej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Marzenę Kulas oba sprawozdania - merytoryczne i finansowe - zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił następnie plan pracy Stowarzyszenia w bieżącym roku, skupiając się w szczególności na wydarzeniach związanych ze 100-leciem Moszczanki (m.in. spektakl "Narodziny Moszczanki", Swojskie Spotkania z Folklorem, rajd loretański, kolejny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej). Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Prezes podziękował za współpracę zarządowi i wszystkim członkom Stowarzyszenia a także ks. prob. Rafałowi Krysiowi, KGW Moszczanka-Skrzebowa i OSP Moszczanka-Skrzebowa, którzy oferowali swoją pomoc podczas większości inicjatyw Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Patryk StawikowskiKontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,