Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Podkoziołek

W ostatkowy wtorek 12 lutego Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" przedstawił spektakl "Podkoziołek wielkopolski". Świetlica w Moszczance wypełniła się publicznością, która mogła zobaczyć przede wszystkim tradycyjne wielkopolskie tańce i zabawy ludowe. Koncert był podsumowaniem działalności Zespołu w 2012 roku i zawierał układy taneczne, które przygotowane zostały właśnie w ubiegłym roku. Grupie towarzyszyła kapela ludowa oraz dudziarz Michał Umławski.
Spektakl rozpoczął się tańcem charakterystycznym dla całej Polski, choć wywodzącym się z Mazowsza - mazurem, który wykonała grupa młodzieżowa w strojach szlacheckich. Jest to jeden z najnowszych układów tanecznych Zespołu, podobnie jak gry i zabawy Wielkopolski zachodniej, które zaprezentowała grupa dziecięca, tańcząca się i bawiąca w strojach szamotulskich oraz w nowych strojach wielkopolskich dnia codziennego. Punktem kulminacyjnym spektaklu był wykonany przez grupę starszą w tradycyjnych strojach biskupiańskich obrzęd "Podkoziołka", w trakcie którego dziewczęta składały datki pod symbolizującą płodność figurą koziołka, prosząc następnie chłopców do tańca. Po obrzędzie swoje umiejętności gry na dudach wielkopolskich, zdobyte w ostatnich miesiącach, zaprezentowała Marta Szymankiewicz. Całość zakończyła się wesołą polką "Na naszym ryneczku".Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,