Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Podsumowaliśmy rok

W piątek 27 stycznia odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 54 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic a także goście: burmistrz Jacek Bartczak i ks. prob. Rafał Kryś. Obradom przewodniczył prezes Karol Marszał a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Marię Jarmuszczak i Elżbietę Kmiecik. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Kulas po czym oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. kolejny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej oraz obchody 10-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W drugiej części spotkania prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosiła sierżant Patrycja Lichtarowicz z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,