Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Podziemne zajęcia seniorów
Wizytą w dwóch kopalniach zakończył się cykl edukacyjnych wyjazdów dla seniorów z naszych miejscowości pn. Wiejska akademia trzeciego wieku "na kółkach". Zajęcia poświęcone górnictwu odbyły się w czwartek 4 listopada na Górnym Śląsku - w Zabrzu i Tarnowskich Górach, a uczestniczyło w nich pięćdziesięciu studentów. 
Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu, gdzie seniorzy odwiedzili dwa udostępnione dla ruchu turystycznego poziomy. Na poziomie 170 metrów w klimat XIX-wiecznej kopalni wprowadziły świetnie zachowane stajnie końskie sprzed przeszło stu lat. Pokazane zostały także tradycje i kultura górnicza - narzędzia, lampy sprzętu ratunkowego oraz wystawa geologiczna, wszystko w doskonale zachowanych korytarzach i komorach górniczych. Na poziomie 320 metrów seniorzy musieli nieźle się nagimnastykować, żeby pokonać prawie dwukilometrową podziemną trasę. Chodniki raz biegły w górę, to znów opadały. Samą atrakcją była podziemna wędrówka, a oprócz tego na studentów czekały wciąż działające górnicze maszyny - m.in. uruchomione kombajny: ścianowy i przodkowy.
W Tarnowskich Górach studenci zobaczyli zrekonstruowane wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, pochodzące z XVII i XIX wieku. Na głębokości 42 metrów obejrzeli m.in. zachowaną w stanie pierwotnym komorę z odtworzonym stanowiskiem pracy gwarków. Ekspozycji towarzyszyły narzędzia oraz sterty urobionej rudy ołowiowej. Przepłynęli także łodziami 270-metrowy chodnik wodny. Na powierzchni można było zobaczyć co wydobywali górnicy, czy też jakimi maszynami sobie pomagali.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Zapraszamy do galerii.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,