Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Po odpuście parafialnym
W poniedziałek 8 kwietnia świętowaliśmy odpust parafialny Zwiastowania Pańskiego (opóźniony z powodu wczesnej Wielkanocy). Uroczystą sumę odpustową o godz. 18.30 odprawił proboszcz parafii św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym ks. Jacek Piekielny. W odpuście uczestniczyła liczna rzesza parafian, przybyli też księża z wszystkich parafii dekanatu raszkowskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zasadniczo przypada 25 marca. Święto przypomina o przybyciu do Maryi archanioła Gabriela, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. O woli Bożej, której bezwarunkowo poddała się Matka Boża, mówił w swym kazaniu celebrans Mszy świętej odpustowej. Zwrócił między innymi uwagę na to, że każdy człowiek powinien poddać się tej woli, która w przypadku poszczególnych jednostek może być inna, jednak zawsze jest dostosowana do możliwości danej osoby.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,