Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Potęga obrazu

W lipcu ukazała się książka Anety Franc pt. "Potęga obrazu. Dzieje parafii skrzebowskiej". Została napisana specjalnie na jubileusz 75-lecia budowy skrzebowskiego koscioła. Tytuł "Potęga obrazu" wskazuje na główny punkt odniesienia treści książki. To właśnie kult Matki Boskiej Loretańskiej czczonej w cudownym wizerunku w parafii od prawie czterystu lat był inspiracją do budowy obecnego kościoła. Jesienią 1935 roku parafię skrzebowską odwiedził ks. kardynał August Hlond,  wypowiadając słowa: "Macie ubogi kościół, ale za to mieści się w nim bezcenny skarb, którego inni zazdrościć Wam mogą: – cudowny obraz  Najświętszej Panny Loretańskiej. Temu świętemu Wizerunkowi potrzeba  nowego domu Bożego ". Z książki można się także dowiedzieć wielu ciekawostek, np. jaki udział w budowie skrzebowskiego kościoła miał  ojciec prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego oraz co łączy  Skrzebowę z włoskim Loreto.
Promocja książki odbyła się 22 lipca, podczas uroczystości jubileuszowych w  Skrzebowej, połączonych z II Swojskimi Spotkaniami z Folklorem. Publikację można nabyć w biurze parafialnym w Skrzebowej. Osoby spoza naszej okolicy zainteresowane nabyciem książki prosimy o kontakt mailowy.

Publikacja ukazała się w ramach projektu pod nazwą "Patrząc w przeszłość budujemy przyszłość", realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,