Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Poznali "Ujście Warty"

Mokradła były hasłem przewodnim trzeciego - ostatniego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pn. "Wiejski objazdowy uniwersytet przyrodniczy". W czwartek 14 października 2021 r. grupa pięćdziesięciu osób pow. 50 roku życia z gmin Raszków, Ostrów Wielkopolski i Krotoszyn udała się do Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyżynie w woj. lubuskim, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody.
Uczestnicy wyjazdu wysłuchali najpierw prelekcji pt. „Walory przyrodnicze Parku Narodowego „Ujście Warty”, mówiącej o idei powstania najmłodszego polskiego parku narodowego, jaką jest ochrona obszarów podmokłych, łąk i pastwisk, które stanowią jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. Wzięli też udział w wycieczce terenowej „Mokradła”, podczas której dowiedzieli się o roli terenów podmokłych w przyrodzie, gospodarce, kulturze i sztuce, co ważne jest m.in. z tego względu, że postępujące zmiany klimatu wywołują coraz częstsze w naszym kraju susze i zmianę ekosystemów.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach Projektu grantowego pn. „Z natury lubimy się uczyć – rozwój aktywnych społeczności poprzez wydarzenia edukacyjne”, w ramach Zadania pn. „Wiejski objazdowy uniwersytet przyrodniczy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,