Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Prace na drodze powiatowej w Moszczance
Na początku listopada zakończył się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 5288P w Moszczance na odcinku długości ok. 1000 m. Wykonane zostały następujące prace:
- roboty rozbiórkowe,
- rowki pod krawężniki i ścieki przykrawężnikowe,
- wbudowanie krawężników,
- wykonanie wpustów deszczowych,
- wykonanie ścieków przykrawężnikowych,
- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,
- wbudowanie obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie koryta,
- wykonanie wyrównania jezdni betonem asfaltowym,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- porządkowanie pasa drogowego.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie roboty te będą kontynuowane aż do połączenia się z wyremontowaną już częścią tej drogi w Bieganinie.
 
Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,