Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Profilaktyka z kulturą

W trzy wrześniowe weekendy 60 dzieci i młodzieży z naszych wsi i miejscowości ościennych uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych połączonych z zajęciami tanecznymi, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Moszczance. Zajęcia zorganizowane zostały przez nasze Stowarzyszenie dzięki dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Głównym założeniem zajęć profilaktycznych realizowanych w ramach programu „Twój wybór”, była promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco na otoczenie społeczne i wyniszczająco na jego osobowość oraz ogólnie rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne. Prowadząca zajęcia Anna Szymankiewicz przyjęła założenie, że najlepszą drogą do uniknięcia zachowań ryzykownych jest wyposażenie uczestników w takie umiejętności psychologiczne i społeczne, które skutecznie będą chroniły przed niepożądanymi zachowaniami. Program zakładał stworzenie alternatywnych, w stosunku do korzystania z używek, sposobów realizacji samego siebie i rozwoju osobistego.

 

Równolegle obok zajęć profilaktycznych toczyła się nauka nowego układu tanecznego: „Ludowe zabawy na jarmarku” w formie tanecznej i śpiewanej, którego twórcą był choreograf Dariusz Jezierski. Celem zajęć było poznanie przez dzieci i młodzież starych zwyczajów ludowych. Całość utrzymana była w konwencji zabawowej i typowo ludowej. W ten sposób uczestnicy projektu zdobywali wiedzę o polskim folklorze, tańcach narodowych i ludowych, ucząc się jednocześnie tych tańców. Poprzez zorganizowanie im tych zajęć chcieliśmy sprawić, by potrafili aktywnie wykorzystywać czas wolny od zajęć szkolnych, umieli dobrze go zagospodarować, tak, by sprawiać przyjemność sobie i innym. Chcieliśmy rozbudzać ich zainteresowania artystyczne, zapoznawać z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju oraz z polskimi tańcami narodowymi i ludowymi, kształtować świadomość i tożsamość kulturową.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,