Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Prosimy o 1 %

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego może przekazać osoba fizyczna osiągająca dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym tzw. liniowcy).
Rola podatnika sprowadza się do wypełnienia jednej rubryki w deklaracji podatkowej PIT (nr KRS wybranej organizacji), a podatek przekazany zostanie przez właściwy urząd skarbowy na konto organizacji pożytku publicznego. Jeżeli Państwo uznają za stosowne przekazanie części swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia podajemy dane niezbędne do wpisania w deklaracji:

KRS 0000242112

Prawo przekazania 1% to sposób na samodzielne decydowanie przez podatnika o przeznaczeniu chociaż części jego podatku. Podatnik nie ma żadnego wydatku (przekazana kwota pomniejsza kwotę podatku należnego), a zyskują organizacje, które otrzymują 1% podatku.

Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stwarzają możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych, w tym tak ważnych jak ochrona zabytków na naszym terenie - od kilku lat zebrane środki pozwalają nam na dalszą konserwację ruin kaplicy loretańskiej w Skrzebowej.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,