Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Przed parafią wielkie wyzwanie

W czwartek 21 lutego obradowały Rada Parafialna oraz Rada Ekonomiczna skrzebowskiej parafii. 14 członków obu rad pod przewodnictwem ks. prob. Rafała Krysia dyskutowało na temat wielu spraw ważnych dla wspólnoty parafialnej, które będą realizowane w najbliższych miesiącach.

W pierwszej części spotkania uczestniczyły także przedstawicielki Koła Historycznego MEMENTO - Aneta Franc i Urszula Mróz - które przedstawiły najnowsze plany Koła: renowację zabytkowego nagrobka ks. Jakuba Schnarbacha na cmenatrzu parafialnym, pomysł organizacji tzw. "zaduszek skrzebowskich", plan wydania drukiem opowiadań dla dzieci opartych na opisie cudów, które miały miejsce za wstawiennictwem Matki Boskiej Skzebowskiej, daty kolejnych przedstawień spektaklu "Jak budowano kościół w Skrzebowej" (Bugaj i Ostrów Wielkopolski, kwiecień), informację na temat nieodległego wpisu ruin kaplicy loretańskiej do Rejestru Zabytków oraz konieczności i kosztów konserwacji zabytku.

Ksiądz proboszcz poinformował, że w kościele parafialnym w dn. 17-20 marca odbędą się rekolekcje parafialne, 24 marca spektakl "Ja Judasz" w wykonaniu Mariana Rybickiego natomiast 8 kwietnia odpust Zwiastowania Pańskiego. Jednak głównym punktem dyskusji było przedstawienie kolejnych etapów remontu kościoła, który odbędzie się w miesiącach letnich dzięki dofinansowaniu, jakie parafia otrzyma ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji pn. "Odnowa elewacji oraz wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Skrzebowej" nasza świątynia zyska zupełnie nowe zewnętrze oblicze. Będzie to jednak wymagało dużego wysiłku finansowego, który zostanie w 75 % zrefundowany ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,