Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Przedstawiciele Raszkowa w Dourges
W dniach od 7 - 8 października we francuskim Dourges - mieście partnerskim Raszkowa - odbywały się dwa ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. W uroczystościach tych na zaproszenie Mera Dourges uczestniczyli także przedstawiciele Gminy i Miasta Raszków: wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał i zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Piotr Rokicki. W sobotę 7 października Pani Mer Jeanne – Marie Dubois otwierała zrewitalizowaną część miasta – dawną kolonię górniczą składającą się z domów jednorodzinnych wybudowanych dla pracujących górników i ich rodzin (w większości pochodzenia polskiego). Z kolei w niedzielę 8 października obchodzono jubileusz 90-lecia polskiego kościoła św. Stanisława w Dourges.
 


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,