Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Rada Duszpasterska
W czwartek 10 września odbyło się spotkanie połączonych Rad Parafialnych: Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Jego uczestnikami byli ks. proboszcz Rafał Kryś, dwóch członków Rady Ekonomicznej oraz 9 członków Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z postanowieniami I Synodu Diecezji Kaliskiej skład Rady Duszpasterskiej został poszerzony o przedstawicieli młodzieży: Ewelinę Pawłowską oraz Radosława Krakowskiego.
Ksiądz Proboszcz poinformował zebranych, że w ostatnim czasie parafia uzyskała numery REGON i NIP, a niebawem założone zostanie na ich podstawie parafialne konto bankowe. Omówione zostały także dotychczasowe działania związane z budową ogrodzenia wokół kościoła (których koszty wyniosły już ok. 11 tysięcy zł.) a także najbliższe plany w tym zakresie. Inne plany, do realizacji w najbliższym czasie, to wymiana drzwi wejściowych na probostwie i zamalowanie zacieków pod oknami w kościele.
Odnosząc się do roku przyszłego wstępnie zaplanowano odkorniczenie drewna na stropie kościoła oraz ocieplenie samego stropu. Wiosną roku 2010 odbędzie się też wizytacja ks. biskupa, połączona z bierzmowaniem młodzieży.
Proboszcz poinformował o stanie liczebnym parafii na dzień 31 sierpnia 2009 r. - wynosił on 837 osób, w tym 354 z Bieganina, 225 z Moszczanki, 246 ze Skrzebowej oraz 12 z Górzenka.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,