Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Rada Parafialna
We wtorek 6 maja odbyło się drugie w tym roku spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Ekonomicznej. W spotkaniu, któremu przewodniczył ks. proboszcz Rafał Kryś, uczestniczyło ośmiu członków Rady Duszpasterskiej oraz trzech członków Rady Ekonomicznej.
Ks. Proboszcz podsumował dotychczasową działalność duszpasterską, poruszając takie tematy, jak:
- działalność ponad 20-osobowej scholi dziewczęcej,
- brak kandydatów na ministrantów,
- konieczność spotkania z rodzicami osób przygotowujących się do bierzmowania (bierzmowanie odbędzie się w sobotę 28 czerwca o godz. 11),
- przygotowania do pielgrzymki do Częstochowy, skierowanej przede wszystkim do dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodziców (5 czerwca),
- plany organizacji innych pielgrzymek i wyjazdów,
- organizacja "Dnia Chorych" w sobotę 31 maja,
- brak 8 ojców różańcowych do pełnej róży męskiej,
- kończące się prace nad przygotowaniem nowego sztandaru św. Józefa - patrona ojców,
- problem nielegalnego stawiania pomników na naszym cmentarzu.
Rady ustaliły też wysokość opłat związanych z utrzymaniem cmentarza parafialnego.
Większą część spotkania pochłonął temat remontu ogrodzenia przykościelnego, który rozpocznie się prawdopodobnie w lipcu.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,