Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Rada Parafialna po spotkaniu
We wtorek 13 maja obradowały Rada Parafialna oraz Rada Ekonomiczna skrzebowskiej parafii. 10 członków obu rad pod przewodnictwem ks. prob. Rafała Krysia dyskutowało na temat wielu spraw ważnych dla wspólnoty parafialnej, które będą realizowane w najbliższych miesiącach. Omówione zostały kwestie najbliższych inwestycji na terenie parafii (m.in. wentylacji w kościele, odnowienia prezbiterium oraz odświeżenia płotu na cmentarzu), przyjazd Księdza Biskupa 22 września i bierzmowanie grupy młodzieży oraz wycieczka do Trójmiasta i najbliższe działania przy ruinach kaplicy loretańskiej.
Głównym punktem spotkania było jednak podsumowanie kolejnych etapów remontu kościoła, który odbył się w 2013 r. dzięki dofinansowaniu, jakie parafia otrzyma ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji pn. "Odnowa elewacji oraz wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Skrzebowej" nasza świątynia zyskała zupełnie nowe zewnętrze oblicze. Wymagało to dużego wysiłku finansowego, który zostanie w 75 % zrefundowany ze środków Unii Europejskiej, co w ostatnim czasie potwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po pozytywnej kontroli przeprowadzonej w kwietniu.
 
Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,